Gedackt - 2016-09-24 20:24:05

Odtajniono weryfikację Amerykanki Emmy Hough, która nastąpiła 2 stycznia tego toku na 5 miesięcy przed jej śmiercią. Przeżyła 111 lat i 199 dni.

Na 111. urodzinach.

http://kwwl.images.worldnow.com/images/9377292_G.jpg

www.wsrh-cup.pun.pl www.zzn.pun.pl www.osiemnastaprzepowiednia.pun.pl www.zordon-music.pun.pl www.newholland.pun.pl